Sorastettu salaojitus

Perinteinen sorastettu salaojitus on varmin vaihtoehto silloin, kun maa on huonosti läpäisevää ja valumavedet kasautuvat notkanteisiin. Putken päälle asennetaan noin 10 sentin suojasora ja sorasilmäkkeitä asennetaan 5-10 m välein, avo-ojien risteyksiin sekä notkanteisiin, jolloin soran menekki on 6-8 m3/100 m. Sorastettaessa kyntösyvyyteen saakka, on soramenekki asennussyvyydestä (100-130 cm) riippuen 11-14 m2 / 100 m. Tela-alustainen soravaunu kuormataan kahmarikuormaajalla, joka vähentää soran hävikkiä varsinkin pehmeillä mailla. Sorakonetta ajetaan aurakoneen rinnalla tai perässä täyttäen putkiryömijässä olevaa suppiloa, josta laukaistaan sorasilmäkkeet erityisillä läpillä.

Soraton salaojitus

Toimivan salaojituksen edellytys ei aina ole putken ympärysaineena käytettävä salaojasora, vaan putken suojauksessa voidaan käyttää myös suojakangasta. Läpäisevillä maalajeilla saadaan erinomainen kuivatustulos pienemmillä kustannuksilla käyttämällä suodatinputkea, joka mahdollistaa tiheämmän ojituksen alemmalla hehtaarikustannuksella.

Tiheämpi salaojitus ehkäisee tiivistymistä ja parantaa maan rakennetta. Viljelysmaan hyvä rakenne ja kuntoutuminen vähentää ravinteiden huuhtoutumista ja ne jäävät kasvuston käyttöön lisäämään satotasoa. Ohut suojakangas asennetaan tavallisen salaojaputken päälle ojitustyön yhteydessä.

Käytämme asennuksessa sekä perinteisessä sorastetussa salaojituksessa että sorattomassa salaojituksessa laserohjausta ja GPS-tekniikkaa. Putkien asettumista ojaan valvotaan videotekniikalla.

Kuinka voimme auttaa?